Archiwum

 

Sprawa wywłaszczenia dworu (4)
.

Wójt Gminy Jastrzębia deklaruje przejęcie zabytku!

Jak informuje Wójt Gminy Jastrzębia – Zdzisław Karaś na spotkaniu ze starostą i konserwatorem zabytków zdecydowano o podjęciu próby wywłaszczenia dworu w Bartodziejach. Ustalono, że konserwator zabytków złoży w tej sprawie wniosek do starosty,  który przeprowadzi procedurę przejęcia nieruchomości od obecnej właścicielki. Wójt Jastrzębi wyraził zgodę, aby po dokonaniu wywłaszczenia, majątek przeszedł na rzecz gminy, która zadecyduje o jego dalszych losach.
.

       Deklaracja wójta to z pewnością przełom w sprawie ratowania dworu. Procedura wywłaszczenia jest skomplikowana, dlatego nie oczekujemy, że zakończy się w ciągu kilku tygodni. Niemniej jednak będziemy na bieżąco śledzić jej postępy i informować o nich w naszym serwisie. Podkreślić należy, że do długo oczekiwanej zmiany stanowiska władz doszło po naszej petycji, którą nagłośniły dwie lokalne gazety (artykuły w sprawie dworu ukazały się w radomskim wydaniu „Gazety Wyborczej” oraz w dodatku „Nasze Miasto” ukazującym się wraz z „Dziennikiem Polska”). Dziękujemy za ten skuteczny patronat medialny i liczymy na jego kontynuację. 
.

zobacz artykuł >>>

„Pomoc dla dworku”,  Nasze Miasto,  24 VII 2008 r.

dodano 13.08.2008

---------------------------------------------------------------------

Galeria archiwalna

Zdjęcia z archiwum rodziny Niedzielskich >>> zobacz

dodano 10.08.2008

----------------------------------------------------------------------

 Pieniądze Banku Światowego dla Bartodziej
.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji wsi Bartodzieje i Ochotnicza Straż Pożarna w Bartodziejach otrzymały dotacje na realizację projektów w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. 
.
Celem Programu jest wspieranie inicjatyw społecznych na terenach wiejskich. Pieniądze pochodzące z Banku Światowego trafiają do najuboższych gmin, które w drodze konkursów dokonują ich podziału na projekty służące lokalnemu rozwojowi.
.
Nasze stowarzyszenie uzyskało wsparcie na projekt integracji mieszkańców, który przewiduje m.in. organizację spotkań wiejskich oraz uruchomienie w szkole w Bartodziajch punktu bezpłatnego dostępu do Internetu. Dotacja zostanie przeznaczona na remont sali, zakup sprzętu komputerowego oraz wydawanie gazety sołeckiej i folderu promującego wieś Bartodzieje.
.
Drugi projekt realizować będzie Ochotnicza Straż Pożarna w Bartodziejach. Dzięki otrzymanej dotacji w remizie strażackiej w Bartodziejach powstanie siłownia. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia oraz zatrudnienie osoby prowadzącej zajęcia rehabilitacyjne.
.
     W serwisie www.bartodzieje.pl zamieszczane będą bieżące informacje o realizacji obydwu projektów.
.

Więcej informacji o PPWOW na terenie gminy Jastrzębia >>> www.jastrzebia.pl

dodano 07.08.2008

----------------------------------------------------------------------

Sprawa wywłaszczenia dworu (3)

30 lipca dojdzie do spotkania konserwatora, starosty i wójta

Są już konkretne efekty naszej petycji w sprawie wywłaszczenia dworu w Bartodziejach. Z informacji uzyskanych od wójta gminy Jastrzębia – Zdzisława Karasia wynika, że władze gminy podzielają stanowisko starosty w sprawie konieczności przejęcia zrujnowanego zabytku. Z doniesień prasowych wiadomo, że 30 lipca odbędzie się spotkanie konserwatora zabytków, starosty i wójta, poświęcone sprawie dworu. Mamy nadzieję, że efektem tego spotkania będzie przygotowanie wniosku o wywłaszczenie obecnej właścicielki, a następnie niezwłoczne przejęcie dworu przez Skarb Państwa lub gminę.

zobacz artykuł w Gazecie Wyborczej >>> 

dodano 22.07.2008

----------------------------------------------------------------------

Galeria - archiwalne zdjęcia rodzin Hernik i Kiepiela

zobacz >>>

dodano 21.07.2008

----------------------------------------------------------------------

Galeria - archiwalne zdjęcia rodzin Sąpór i Sułek

zobacz >>>

dodano 16.07.2008

----------------------------------------------------------------------

Sprawa wywłaszczenia dworu (2)

       Ze strony konserwatora zabytków nie uzyskaliśmy dotychczas odpowiedzi na naszą petycję dotyczącą wywłaszczenia dworu. Głos w tej sprawie zabrał inny urząd, w dniu 7 lipca br. dotarło do nas pismo starosty radomskiego. Z dokumentu, który w całości publikujemy, wynika, że samorząd powiatowy podziela nasz pogląd o konieczności przejęcia przez Państwo lub gminę zdewastowanego zabytku. Starostwo zapewnia również, że w przypadku wpłynięcia wniosku o wywłaszczenie, sprawa zostanie potraktowana priorytetowo. Urząd zaznacza jednak, że jednym z wymogów rozpoczęcia procedury wywłaszczenia dworu jest zabezpieczenie środków na odszkodowanie dla właściciela.

    

pismo starosty radomskiego >>>

       
       Spełnienie warunku zapewnienia pieniędzy na odszkodowanie, które według wstępnych szacunków może wynieść kilkaset tysięcy złotych było i jest największą barierą w uruchomieniu postępowania wywłaszczeniowego. Mimo wszystko należy zadać pytanie, czy wypłata właścicielce dworu odszkodowania, nie jest mniejszą stratą dla Państwa niż bezpowrotna utrata wyjątkowego zabytku? A nawet jeśli liczą się tylko twarde zasady ekonomii, to przypomnijmy, że gdyby wywłaszczenie nastąpiło kilka lat temu, nie byłoby w 2003 r. konieczności wydania kilkudziesięciu tysięcy złotych na akcję gaszenia podpalonego dworu.

      Czas najwyższy aby w rozwiązanie problemu zaangażowały się wspólnie władze gminy Jastrzębia i powiatu radomskiego. Być może wspólne działania samorządu i konserwatora zabytków ułatwiłyby zapewnienie zabezpieczenia finansowego na pokrycie ewentualnego odszkodowania dla właścicielki dworu.

dodano 11.07.2008

----------------------------------------------------------------------

Sprawa wywłaszczenia dworu (1)
Petycja do konserwatora w sprawie dworu w Bartodziejach

W dniu 19 czerwca 2008 r. do konserwatora zabytków w Radomiu złożona została petycja w sprawie wywłaszczenia dworu w Bartodziejach. W tym roku mija 20 lat odkąd zabytkowy kompleks dworsko-parkowy w Bartodziejach kupiła Krystyna Gancarczyk – Hjorth. W tym czasie zabytek został doprowadzony do kompletnej ruiny, a park z pomnikami przyrody uległ poważnej dewastacji. Obowiązujące w Polsce, od  kilku lat, nowe prawo dotyczące ochrony zabytków, pozwala w takiej sytuacji na przejęcie zniszczonej nieruchomości przez Skarb Państwa lub gminę. Nie ma znaczenia, że właściciel ma obywatelstwo innego państwa, a jego adres jest nieznany. Już kilka podobnych spraw zostało w naszym kraju wszczęte i zakończyły się wywłaszczeniem. Uważamy, że dwór w Bartodziejach powinien zostać jak najszybciej przejęty przez Państwo, a następnie  przekazany instytucji publicznej lub inwestorowi prywatnemu, który zapewni jego odbudowę i właściwe zagospodarowanie.

.

pobierz petycję

Artykuł - Echo Dnia - "rozkradzione ogrodzenie" >>>

dodano 24.06.2008


Znajdź kolegów...
Znajdź kolegów i koleżanki ze szkolnej ławy. Odwiedź szkołę w Bartodziejach
w portalu NASZA KLASA:


Wrzesień 2008 (nr 1) pdf
Listopad 2008 (nr 2) pdf
Styczeń 2009 (nr 3) pdf
Marzec 2009 (nr 4) pdf
Lipiec 2009 (nr 5) pdf
Wrzesień/październik (nr 6) pdf


Jesteś naszym 1439209 gościem.