ArchiwumXVII Sesja Rady Gminy w Jastrzębi (dod 10.07.2012)
.

Na czerwcowej sesji Rady Gminy w Jastrzębi oprócz kilku uchwał znalazł się bardzo istotny temat, jakim jest inwentaryzacja ewidencji gruntów i budynków na terenie całej gminy. Poza tym radni rozpatrzyli skargę na działalność wójta, dyskutowali o sprawach bieżących i zostali zapoznani ze zmianami w obsłudze komunikacji autobusowej. Więcej >>>


Zamieszanie z autobusem linii L
Czy można tak lekceważyć mieszkańców
(dod 03.07.2012)
.
Od 1 lipca linia autobusowa L jest obsługiwana przez PKS w Radomiu, gdyż spółka MPK zlikwidowała kursy podmiejskie. Do tej zmiany gmina Jastrzębia przygotowywała się od kilku miesięcy. Przed kilkoma tygodniami pani sołtys wsi Bartodzieje otrzymała w Urzędzie Gminy w Jastrzębi wydruk nowego „wakacyjnego” rozkładu jazdy, który został przedstawiony mieszkańcom na zebraniu sołeckim i zamieszczony na naszej stronie internetowej. Według zapewnień władz gminy był to obowiązujący plan odjazdów autobusu i żadnych zmian miało już nie być. Więcej>>>


Benefis Pani Dyrektor Doroty August (dod 01.07.2012)
.
W dniu 30 czerwca 2012 r. pani Dorota August - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bartodziejach świętowała benefis, związany z trzydziestoleciem pracy zawodowej i niedawnymi urodzinami. Z tej okazji grupa jej przyjaciół i współpracowników przygotowała program artystyczny. Była moc gorących życzeń, a licznie przybyli goście słuchali anegdot i dzielili się wspomnieniami o jubilatce. Więcej >>>
.
Galeria >>>


Na festynie sobótkowym w Kończycach-Kolonii (dod 01.07.2012)
.
Minione tygodnie obfitowały w festyny i imprezy plenerowe organizowane w Radomiu i regionie. Zespół „Bartodziejaków” gościł na kilku takich imprezach, prezentując tradycyjne tańce ludowe. Zapraszamy do galerii z rodzinnego spotkania sobótkowego w Kończycach – Kolonii, w gminie Kowala.
...
Galeria >>>


Przystanek osobowy zamiast stacji "Bartodzieje"
A remont torów Radom - Warka może za parę lat (dod 01.07.2012)
.
Modernizacja linii kolejowej Radom – Warka jest zapowiadana od kilkudziesięciu lat. Mieszkańcy Lisowa, Bartodziej i okolicznych wsi korzystający ze stacji „Bartodzieje” z niepokojem oczekują tej inwestycji. Nie mieliśmy wpływu na plany tworzone gdzieś za biurkiem w Warszawie, degradujące status naszej stacji, której rola jest od lat systematycznie umniejszana. Inny aspekt tej sprawy to pojawiające się ostatnio informacje o kolejnym odłożeniu w czasie planowanej inwestycji. Więcej >>>
.
Wojciech Ćwierz


"Bartodziejaki"na planie filmowym (dod 28.06.2012)
.
W dniu 24 czerwca 2012 roku zespół „Bartodziejaków” uczestniczył w zdjęciach na planie filmu o Powstaniu Styczniowym. Artyści z Bartodziej wcielili się w role chłopów, opłakujących poległych powstańców. Zdjęcia kręcone były w Muzeum Wsi Radomskiej, w zabudowaniach przeniesionych z Jastrzębi.
.
Galeria >>>


Gratulacje dla Pani Dyrektor Doroty August (dod 23.06.2012)
.
W dniu 21 czerwca 2012 r. odbył się konkurs na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bartodziejach. Decyzją komisji konkursowej funkcję tę dalej pełnić będzie obecna Dyrektor - Pani Dorota August. Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje odebrał tę decyzję z ogromną radością. Pani Dorota August jest aktywnym członkiem naszego stowarzyszenia, a większość działań i projektów, które realizujemy jest przez nią inicjowane i koordynowane. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na tym trudnym i odpowiedzialnym stanowisku.
.
Zarząd SNRRiPWB


Zespół "Bartodziejaków" wystąpił na przeglądzie w Iłży (dod 19.06.2012)
.
W dniu 16 czerwca 2012 roku w Iłży odbył się VIII Przegląd Dorobku Kulturalnego Mieszkańców Powiatu Radomskiego. W imprezie wziął udział zespół taneczny „Bartodziejaki” kierowany przez panią Alicję Siarę. W programie występu znalazły się tradycyjne tańce ludowe: oberek, kujawiak i polka. Zespół naszych tancerzy wystąpił w składzie: Ewa Sąpór i Włodzimierz Wolski, Lucyna Sąpór i Marek Janiec, Teresa Litkowska i Wiktor Kluziński, Anna i Marian Kulińscy, Krystyna Życka i Danuta Rychel.
...
Galeria >>>                     Film >>> (nowe)


Zwiedziliśmy piękną ziemię świętokrzyską (dod 10.06.2012)
.
Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu, Muzeum im „Orła Białego” w Skarżysku - Kamiennej, Jaskinia Raj, Zamek w Chęcinach, rezerwat Kadzielnia i Pałac Biskupów w Kielcach, Klasztor na Świętym Krzyżu, Sanktuarium w Kałkowie to najważniejsze punkty trzydniowej wycieczki zorganizowanej przez stowarzyszenie mieszkańców wsi Bartodzieje. Tym razem byli z nami przyjaciele z Jedlanki i Kowali, a pogoda i humory jak zawsze dopisały.
.
Zapraszamy do galerii >>>

.
Wojciech Ćwierz


Co dalej z budową dróg?
Relacja z zebrania wiejskiego (dod 07.06.2012)

.
W dniu 27 maja 2012 roku w szkole w Bartodziejach odbyło się spotkanie sołeckie. Wzięło w nim udział 32 mieszkańców naszej miejscowości. Zebranie prowadzili: sołtys Barbara Bartnik i radny Wojciech Ćwierz. Główne tematy dyskusji to budowa dróg oraz inne inwestycje planowane na terenie sołectwa. Na uwagę zasługuje udział w zebraniu nowych mieszkańców Bartodziej, którzy zaczynają angażować się w działalność społeczną. Więcej >>>


Stowarzyszenia gościły w Urzędzie Gminy w Jastrzębi (dod 05.06.2012)
.
Przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie gminy Jastrzębia wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Gminy. Na zaproszenie Wójta Zdzisława Karasia przybyło dziewięciu reprezentantów organizacji pozarządowych. Były to zarówno stowarzyszenia z pokaźnym stażem i dorobkiem, jak i nowo powstałe jednostki, które dopiero rozpoczynają działalność. Spotkanie było okazją do wzajemnego poznania, wymiany doświadczeń oraz określenia zasad współpracy z samorządem gminy.

 


Szkolne wydarzenia (dod 03.06.2012)
.
W Publicznej Szkole Podstawowej w Bartodziejach gościli przedstawiciele KRUS w Radomiu. Okazją do spotkania było wręczenie nagród uczestnikom II edycji konkursu plastycznego "Bezpiecznie na wsi - czy upadek to przypadek", w którym wzięli udział uczniowie z kilkudziesięciu szkół z powiatu radomskiego. Nagrodę w grupie klas IV – VI  zdobył Jakub Romanowski. Innym wydarzeniem z życia szkoły było spotkanie z okazji Dnia Matki, które uświetniły występy uczniów. Więcej >>>


Bardzo dobre wyniki szóstoklasistów z PSP w Bartodziejach
.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie podała wstępne wyniki sprawdzianu szóstoklasistów, który odbył się 3 kwietnia 2012 roku. Na Mazowszu pisało go ponad 48 915 uczniów. Średni wynik z Mazowsza to 23,91 punktów na 40 możliwych. Wyniki dla całej Gminy Jastrzębia wyniosły 21,86, a dla powiatu radomskiego 21,63. Na tym tle bardzo dobrze wypadli uczniowie z Bartodziej, zdobywając 28,20 punkty.


Pomoc z Banku Żywności (dod 27.05.2012)
..
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje podpisało umowę z radomskim Bankiem Żywności, który w tym roku przekaże ponad 3 tony artykułów spożywczych dla najuboższych mieszkańców wsi Bartodzieje i Olszowa. Osoby zainteresowane wsparciem proszone są o kontakt z dyrekcją PSP w Bartodziejach. Zasady udzielenia pomocy nie uległy zmianie.


Nowa linia PKS zastąpi autobusy MPK (dod 27.05.2012)
.
Od lipca 2012 roku likwidowaną linię L obsługiwaną przez MPK w Radomiu zastąpi komunikacja PKS. Proponowany rozkład jazdy nowej linii na okres wakacji w większości pokrywa się z rozkładem autobusu L.  Od września ilość kursów ma ulec zwiększeniu. Zobacz rozkład >>>


Pożar budynków sąsiadujących z dworem (dod 26.05.2012)
..
W nocy z czwartku na piątek doszło do pożaru budynku gospodarczego na terenie kompleksu dworsko – parkowego w Bartodziejach. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie podpalenie. W akcji gaśniczej wzięło udział cztery jednostki OSP w gminy Jastrzębia i dwie PSP w Radomiu. Więcej >>>
.


Zaproszenie na zebranie sołeckie
.
W dniu 27 maja br. (niedziela) o godz. 16.00 w szkole w Bartodziejach odbędzie się zebranie sołeckie. Głównym tematem spotkania będą planowane inwestycje drogowe, m.in. przebudowa drogi powiatowej Jedlińsk - Łukawa oraz budowa dwóch odcinków dróg gminnych.


Powiatowy Inspektor Nadzoru nie powie nic i już! (dod 15.05.2012)
.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radomiu powtórnie odmówił udzielenia informacji publicznej w sprawie dworu w Bartodziejach. W piśmie, które otrzymałem w dniu 14 maja br. uparcie twierdzi, że nie może tego uczynić i odsyła do… właścicielki dworku. (odpowiedź PINB)

Dzięki zaangażowaniu radomskich mediów w sprawie dworu wypowiedziało się centrum informacyjne Ministerstwa Kultury.

Jak wynika z informacji tej instytucji w kwietniu zostały przeprowadzone ponowne oględziny zabytkowego zespołu w Bartodziejach w których uczestniczyli przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa i przedstawiciele Delegatury w Radomiu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie. W oględzinach nie uczestniczył pełnomocnik reprezentujący stronę postępowania, który nie stawił się na oględziny, pomimo skutecznego powiadomienia. Opinia Narodowego Instytutu Dziedzictwa wraz z całością akt została przekazana do Departamentu Ochrony Zabytków. Po upływie ustawowego terminu związanego z zakończeniem postępowania, zostanie podjęta decyzja w przedmiotowej sprawie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z komunikatu ministerstwa wynika, że sprawa jest w toku, a inicjator wykreślenia dworu z rejestru zabytków czyli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radomiu nie raczył pofatygować się na oględziny zabytku.
.
Wojciech Ćwierz


Dobre wyniki uczniów z PSP w Bartodziejach (dod 10.05.2012)
.
Uczniowie ze szkoły w Bartodziejach mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę podczas gminnych konkursów organizowanych w Jastrzębi i Mąkosach Starych. Dwoje naszych uczniów udanie startowało w konkursie ortograficznym. Sylwia Maciejczyk zajęła drugie miejsce w kategorii klas II, a Michał Zegarek trzecie miejsce w kategorii klas III. W konkursie matematycznym drugie miejsce w kategorii klas IV i V zajęła Marta Zegarek.


Sprawa dworu to tajemnica!
.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radomiu odmówił udzielenia informacji publicznej w sprawie wniosku, dotyczącego wykreślenia dworu z rejestru zabytków, który dwa lata temu złożył do Ministra Kultury. Zdaniem Inspektora pytający nie jest stroną postępowania i z tego względu nie może być informowany o podjętych czynnościach. Nie zgadzam się z tą decyzją i ponownie wystosuję zapytanie o udzielnie informacji w tej sprawie, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem, udzielenia informacji publicznej nie można uzależnić od posiadania przez pytającego obowiązku lub interesu prawnego. Odpowiedź PINB >>
.
Wojciech Ćwierz


XVI Sesja Rady Gminy w Jastrzębi - absolutorium udzielone
(dod 03.05.2012)
.
W ekspresowym tempie pracuje Rada Gminy w Jastrzębi. W dniu 26 kwietnia odbyła się sesja, na której radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. Podczas posiedzenia podjęte zostało kilka innych uchwał, m.in. w sprawie udzielenia dotacji powiatowi radomskiemu na opracowanie dokumentacji budowy drogi Jedlińsk – Łukawa oraz dalszego wydzierżawiania nieruchomości zajętej przez maszt telefonii komórkowej. Relacja z sesji >>>.
.
Wojciech Ćwierz


Duże zainteresowanie szkoleniem dla rolników  (dod 03.05.2012)
.
35 rolników z gminy Jastrzębia i Jedlińsk wzięło udział w bezpłatnym szkoleniu  zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje we współpracy z firmą „Agroekspert”. Tematem szkolenia była produkcja mięsa wołowego, zasady rozliczania VAT w rolnictwie oraz nowe programy pomocowe dla rolników. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe i poczęstunek. Szkolenie zorganizowane zostało w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Nie damy spokoju w sprawie dworu! (dod 25.04.2012)
.
W dniu 15 kwietnia 2012 roku zarząd Stowarzyszenia mieszkańców wsi Bartodzieje skierował do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu wniosek o udzielnie informacji publicznej w sprawie dworu w Bartodziejach. Nasze zapytanie dotyczy kuriozalnego wniosku o wykreślenie z rejestru całego zespołu bartodziejskich zabytków. Wniosek złożony został przez ten urząd do Ministra Kultury w lutym 2010 roku. W związku z brakiem podania do publicznej wiadomości informacji o losach tej sprawy zwróciliśmy się do autora wniosku o oficjalne stanowisko. Tematem zainteresowaliśmy radomskie media. Jak wynika z ustaleń reporterów Gazety Wyborczej i Echa Dnia sprzeciw wobec wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu złożył Konserwator Zabytków, ale Minister Kultury wciąż nie podjął decyzji w tej sprawie.
.
W naszej ocenie winę za obecny stan dworu ponoszą w dużej mierze urzędy odpowiedzialne za ochronę zabytków. Przez wiele lat tolerowano działania właścicieli dewastujących dwór, sąsiadujące z nim oficyny i zabytkowy park. Działania ostatnich lat, a więc niepodejmowanie przez starostę działań na rzecz wywłaszczenia właścicielki i pozbawiony sensu wniosek o wykreślenie całego zespołu z rejestru zabytków są haniebne i stanowią kompromitację prawa obowiązującego w naszym kraju.

Wojciech Ćwierz

Artykuł - Echo Dnia>>>        Artykuł - Gazeta Wyborcza>>>


Rekrutacja do unijnego projektu - zapraszamy młodych (dod 12.04.2012)

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje zaprasza mieszkańców gminy Jastrzębia do bezpłatnego udziału w projekcie: „Integracja międzypokoleniowa – razem łatwiej”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczególnie chętnie zapraszamy osoby w wieku 16 - 24 lat. Więcej >>>


XV Sesja Rady Gminy w Jastrzębi (dod 12.04.2012)
.
Pierwsze tegoroczne posiedzenie Rady Gminy w Jastrzębi odbyło się w dniu 4 kwietnia. Radni przyjęli kilka uchwał, m.in. zmniejszyli wynagrodzenie przewodniczącego rady, zdecydowali o losie funduszu sołeckiego i dokonali zmian w statucie gminy. Dla mieszkańców gminy niepokojącą informacją jest zapowiedź likwidacji linii L, przez radomską spółkę MPK, ale jak zapewnił p. Wójt prowadzone są już rozmowy z innym przewoźnikiem, który mógłby zapewnić usługi transportowe o podobnym standardzie. Więcej >>>


Wielkanocne przedstawienie (07.04.2012)
.

W dniu 5 kwietnia 2012 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Bartodziejach odbyło się  przedstawienie z okazji zbliżajacych się Świąt Wielkanocnych. Wśród zaproszonych gości byli rodzice i dziadkowie uczniów oraz proboszcz parafii Lisów. Więcej >>>Uwaga rolnicy z terenu Gminy Jastrzębia!
Szkody w uprawach należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Gminy

Do Urzędu Gminy w Jastrzębi należy niezwłocznie zgłaszać wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania roślin uprawnych. Niedokonanie zgłoszenia będzie skutkować  brakiem możliwości uzyskania ewentualnej rekompensaty za poniesione straty. Wniosek dla rolnika można pobrać m.in. ze strony Wojewody Mazowieckiego >>>.

Wojciech Ćwierz

 

.


Znajdź kolegów...
Znajdź kolegów i koleżanki ze szkolnej ławy. Odwiedź szkołę w Bartodziejach
w portalu NASZA KLASA:


Wrzesień 2008 (nr 1) pdf
Listopad 2008 (nr 2) pdf
Styczeń 2009 (nr 3) pdf
Marzec 2009 (nr 4) pdf
Lipiec 2009 (nr 5) pdf
Wrzesień/październik (nr 6) pdf


Jesteś naszym 1439195 gościem.