Archiwum

Relacja z zebrania sołeckiego (19.10.2012).

W dniu 18 października 2012 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Bartodziejach odbyło się zebranie mieszkańców zwołane z inicjatywy radnego i sołtysa. Głównym celem spotkania było omówienie inwestycji drogowych realizowanych i planowanych w najbliższych latach na terenie wsi Bartodzieje. Więcej >>>


Media o nas (17.10.2012).

Tym razem prezentujemy czasopismo „OKO” - lokalny tygodnik wydawany w Kozienicach, który swoim zasięgiem obejmuje kilka powiatów regionu radomskiego. Zapraszamy na stronę internetową tygodnika pod adresem: www.oko.kozienice.com.pl. W bieżącym 35 numerze znalazła się m.in. relacja z festynu w Woli Goryńskiej.


Na budowie drogi praca wre! (dod. 13.10.2012).
.
Budowa 1300-metrowego odcinka drogi na Bartodziejskie Borki rozpoczęła się przed kilkunastoma dniami. Na części od drogi powiatowej do rowu głównego wykonana została już większość podbudowy i rowów odwadniających. Radomska firma Zyko – Dróg, która wygrała powtórzony przetarg na budowę drogi, ma ją oddać do użytku do końca października. Pogoda dopisuje, więc wszystko wskazuje, że prace powinny zakończyć się w terminie. Każda inwestycja drogowa budzi duże zainteresowanie społeczne i uwagi dotyczące jej realizacji. Podobnie jest w przypadku naszej inwestycji, potwierdzają to opinie, które w ciągu ostatnich dni uzyskałem od mieszkańców oraz wnioski zgłaszane do pani sołtys. Wszystkie te zastrzeżenia będą przez nas niezwłocznie przekazane do Urzędu Gminy w Jastrzębi.

 

Wojciech Ćwierz
     

.


Warsztaty kulinarne, czyli to co lubimy najbardziej (dod. 11.10.2012).
.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje realizuje unijny projekt „Własna działalność gospodarcza Twoją szansą na lepsze jutro”. Jednym z elementów projektu są warsztaty kulinarne zaplanowane na październik i listopad. Pierwsze zajęcia odbyły się w środę i zgromadziły komplet uczestników, którzy pod fachowym okiem specjalisty przyrządzali pyszne potrawy, a na zakończenie spotkania wspólnie ucztowali. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
.
.
.
.
.
.
.
...


Jesienny festyn w Woli Goryńskiej (dod. 08.10.2012).
.
Mimo chłodnej jesiennej aury setki ludzi przybyły w minioną niedzielę na festyn rodzinny do Woli Goryńskiej. Imprezę zorganizowała dyrekcja miejscowej szkoły podstawowej w partnerstwie ze stowarzyszeniem „Mieszkańców Doliny Radomki” z Woli Goryńskiej i „Zacisze” z Gorynia. Festynowi towarzyszyła uroczystość otwarcia placu zabaw. Z zaproszenia na imprezę skorzystał zespół „Bartodziejaków”, a nasze stowarzyszenie prezentowało swoje stoisko.
Więcej >>>     GALERIA >>>


Modernizacja ewidencji gruntów w gminie Jastrzębia (dod. 07.10.2012).
.
Mieszkańcy gminy Jastrzębia mogą się spodziewać, że ich domostwa odwiedzą geodeci wykonujący modernizację ewidencji gruntów i budynków. Prace geodezyjne wykonywane są na zlecenie Starosty Radomskiego na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalengo i Budownictwa z dnia 29.03.2001 roku. W październiku wykonany zostanie pomiar zmienionych użytków, tj. terenów budowlanych, sadów, rowów, zakrzaczeń i lasów dla potrzeb ponownej klasyfikacji gruntów. Dokonany zostanie również pomiar budynków i sporządzone ich kartoteki. Z tego względu firma wykonująca prace godezyjne prosi o przygotowanie informacji o budynkach i ich przeznaczeniu. Prace modernizacyjne potrwają 10 miesięcy, a wszyscy zainteresowani będą mieć wgląd do nowych danych w terminie, który będzie wskazany przez starostwo. Wykonawcą modernizacji ewidencji gruntów na terenie gminy Jastrzębia jest przedsiębiorstwo GEOCOM z Kozienic, tel. 614-65-49.


Z prac samorządu - XIX Sesja Rady Gminy w Jastrzębi (dod. 05.10.2012).
.
Zmiany w budżecie gminy i nowy podział wsi Jastrzębia na okręgi wyborcze zdominowały drugą wrześniową sesję Rady Gminy w Jastrzębi. Na posiedzeniu omówione zostały inwestycje planowane na kolejne lata, dokonana została ocena funkcjonowania PKS i podsumowano gminne dożynki. Niepokojąca informacja to plany Miejskiej Komendy Policji dotyczące likwidacji posterunku w Jastrzębi. Więcej >>>
.
Wojciech Ćwierz


Festyn w Owadowie - tanecznie i na ludowo (dod. 04.10.2012).
.
Owadów to kolejna miejscowość gminy Jastrzebia, w której podczas tej jesieni odbył się rodzinny festyn. Imprezę zorganizowało stowarzyszenie „Owadów – Wieś z Przyszłością”, prowadzące miejscową szkołę podstawową, a rolę gospodyni festynu pełniła radna - pani Elżbieta Płatos. Program festynu wypełniły występy uczniów, koncerty kapel ludowych, konkursy i zabawy integracyjne, degustacja potraw oraz zabawa taneczna. Publiczności szczególnie spodobał się zespół ludowy z Marianowic (gmina Zakrzew), który zaprezentował m.in. dawne wiejskie obrzędy weselne. Duże brawa zdobyli również nasi tancerze z zespołu „Bartodziejaki", występujący wspólnie z kapelą Wacława Imiołka z Jedlanki. Galeria >>>


Pożegnanie Pana organisty Mariana Babuli (dod. 03.10.2012).
.
W niedzielę 30 września 2012 roku w kościele parafialnym w Lisowie odbyło się pożegnanie organisty, pana Mariana Babuli, posługującego w naszej parafii od 1969 roku. Uroczystą sumę koncelebrowali ks. Czesław Sobolewski - proboszcz parafii Lisów, ks. prał. Wojciech Szary - Dyrektor Diecezjalnego Studium Organistów w Radomiu oraz ks. Wojciech Wojtyła - doktorant w Katedrze Etyki na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pan Marian będąc w naszej parafii przez 43 lata na trwałe wpisał się w jej historię. Wykonując powołanie organisty był niezwykle sumienny i serdeczny w kontaktach z parafianami. W trakcie mszy odczytany został list biskupa radomskiego Henryka Tomasika skierowany do pana Mariana z podziękowaniem za wieloletnią służbę Bogu i ludziom. Wśród wiernych, bardzo licznie przybyłych na tę wyjątkową mszę św. były delegacje z kwiatami z wszystkich sołectw parafii Lisów. Pan Marian Babula przyjmując życzenia zdrowia i wielu lat zasłużonego odpoczynku nie krył wzruszenia, a w słowach, które skierował do mieszkańców dziękował za dobro jakie spotkało go w naszej parafii.

 
     fot. Tomasz Zegarek  
Wojciech Ćwierz      

Droga na Bartodziejskie Borki powstanie w tym roku (dod. 30.09.2012).
.
Po ponownym przetargu na budowę drogi gminnej na Bartodziejskie Borki udało się zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Najtańszą ofertę na kwotę 461 tys. zł. przedstawiła radomska firma ZYKO - DRÓG. Na posiedzeniu w dniu 28 września radni Gminy Jastrzębia jednogłośnie zaakceptowali realizację tej inwestycji. Jak podkreślił Wójt Gminy Jastrzębia Zdzisław Karaś na wykonanie drogi nie będzie zaciągany kredyt, a jej budowa sfinansowana zostanie z własnych środków gminy i dotacji z budżetu województwa mazowieckiego. W imieniu mieszkańców Bartodziej podziękowałem radnym za podjecie tej niezmiernie ważnej i długo oczekiwanej decyzji. Społeczność naszej wsi wspólnym wysiłkiem przygotowała dokumentację projektową drogi i ponad rok temu przedłożyła ją do urzędu gminy. Budowa drogi najbardziej cieszy mieszkańców Borek, którzy przez znaczną część roku mają ogromne trudności z dojazdem do posesji. Relacja z sesji już wkrótce.
.
Wojciech Ćwierz


Jeszcze raz o stacji Bartodzieje (dod. 28.09.2012)
.
Sprawa remontu linii kolejowej Radom – Warszawa jest dla naszej społeczności niezmiernie ważna. Jako radny uważam, że należy podjąć wszelkie możliwe działania aby projekt przebudowy uwzględniał potrzeby mieszkańców. Jestem jednak realistą i uważam, że na obecnym etapie zawansowania prac projektowych będzie bardzo trudno zachować status stacji Bartodzieje, a jej rola zostanie ograniczona do funkcji przystanku osobowego. Inną kwestią jest termin planowanej modernizacji. Być może się mylę i nie posiadam pełnych informacji ale sądzę, że w aktulanej sytuacji ekonomicznej naszego państwa ta inwestycja znacznie przeciągnie się w czasie. Powodem, dla którego powracam do tego tematu są komentarze jakie otrzymałem w związku z moją relacją ze spotkania w dniu 22 lipca 2012 roku, zorganizowanego przez komitet kilku mieszkańców wsi Lisów. Jak mnie poinformowano pewne osoby mają zastrzeżenia odnośnie jej treści. Ponieważ tekst będący przedmiotem kontrowersji zniknął ze strony z przyczyn technicznych, zamieszam go ponownie, z pełną odpowiedzialnością za każde napisane słowo. Czytaj artykuł >>>
.
Wojciech Ćwierz


Bartodzieje na "historycznym" szlaku (dod. 26.09.2012)
.
W sobotę 15 września w Bartodziejach gościli uczestnicy X Rajdu Rowerowego „Śladami Historii Najnowszej” organizowanego przez Biuro Edukacji Publicznej Radomskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej oraz Radomski Klub Turystyki Rowerowej PTTK „Orkan” Radom. Rowerowi turyści zatrzymując się w naszej miejscowości zwiedzili ruiny dworu i zabytkowy park. Na zaproszenie organizatorów rajdu oprowadziłem jego uczestników po opuszczonym i zdewastowanym zabytku, starając się przybliżyć im wielowiekową historię wsi i majątku Bartodzieje oraz losy jego właścicieli. Zobacz folder >>>
.
Wojciech Ćwierz


Podziękowania dla sponsorów festynu "Pożegnanie Lata"
(dod. 26.09.2012)

.
Składamy serdeczne podziękowania sponsorom, którzy ze zrozumieniem, ciepłym sercem i zaangażowaniem społecznym przyczynili się do organizacji festynu rodzinnego „Pożegnanie Lata”.

Naszymi sponsorami byli:..
.
Wójt Gminy Jastrzębia - Zdzisław Karaś

..
Właściciele sklepów: Ewa i Waldemar Dabińscy z Lisowa, Paweł Sadowski z Lisowa, Jolanta i Grzegorz Kot z Bartodziej, Iwona i Dariusz Borowscy z Bartodziej.

 

Firmy i instytucje: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sadełko S. z o.o. w Jedlińsku, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Nasz Produkt” z Nowej Woli, Piekarnia „Expuch” w Jedlińsku, Masarnia Sławomira Sygockiego z Dąbrowy Jastrzębskiej, Zakład Fotograficzny „FotoSława”, „Esselte” z Kozienic, Południowo-Zachodni Bank Spółdzielczy w Jedlińsku, Ochotnicza Straż Pożarna w Bartodziejach..
...
Osoby prywatne: Barbara i Leszek Siczkowie z Bartodziej, Barbara i Józef Tomalscy z Kozłowa, Piotr Kwiatkowski z Lisowa, Paweł Sałkiewicz z Owadowa, Maria Brzeska z Godzisza, Franciszek Chudzik z Piaseczna, Włodzimierz Konopka z Bartodziej, Marcin Wieczorek z Bartodziej, Ireneusz Potera z Lisowa, Leszek Stachurski z Lisowa, Elżbieta i Cezary Pietruszewscy z Jastrzębi, Sławomir Imiołek z Lisowa, Bogusława Sałkiewicz z Lisowa, Teodora Borowska z Jastrzębi, Grzegorz Pelc  z Bartodziej. 

 

Ponadto serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, seniorom oraz ludziom dobrej woli, którzy brali udział w przygotowaniu festynu, a w szczególności: Józefowi i Krzysztofowi Świdzikowskim, Mariuszowi Wójtowiczowi, Zygmuntowi (Adamowi) Wójtowiczowi i Czesławowi Krzoskowi.
.
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje
i Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Bartodziejach


Dużo słońca i dobrej zabawy na festynie "Pożegnanie Lata" (dod. 23.09.2012)
.
Festyn „Pożegnanie Lata", który odbył się w  niedzielę na boisku przy szkole w Bartodziejach zgromadził setki uczestników. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje we współpracy z Dyrekcją Publicznej Szkoły Podstawowej w Bartodziejach. Program imprezy obfitował w liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Widzowie podziwiali m.in. występy zespołów ludowych z Gozdu, Jedlanki i Maliszowa oraz miejscowych tancerzy z zespołu „Bartodziejaki”. Były gry i zabawy rekreacyjne, pokazy iluzji i degustacja tradycyjnych potraw. Jak co roku można było zobaczyć popisy sprawności strażaków z OSP w Bartodziejach, którzy tym razem swój sprzęt oddali w ręce najmłodszych uczestników festynu. Szczególną gratką był pokaz Radomskiej Grupy Modelarskiej, która zaprezentowała samochody, pokonujące wymagające tory przeszkód i jeszcze bardziej ciekawe „maszyny latające”.
.
Galeria >>>

W festynie wzięła udział grupa rekonstrukcji historycznej, która zaprezentowała widowisko „zaginiony skarb powstańców” nawiązujące do wydarzeń powstania styczniowego i legendy, która głosi, że ostatni oddział powstańczy rozwiązał się w Bartodziejach, a uciekający przez Rosjanami polscy żołnierze zakopali w pobliżu bartodziejskiego dworu skrzynię z kosztownościami. Jak zawsze na zakończenie imprezy była zabawa taneczna, a w tym roku dodatkowo wystąpił młodzieżowy zespół rockowy z Radomia.
.

.


.
.
.


Udana integracja mieszkańców na dożynkach w Jastrzębi (dod. 17.09.2012)
.
Od dawna mieszkańcy gminy Jastrzębia tak dobrze nie bawili się na imprezie plenerowej jak podczas niedzielnych dożynek. W tegorocznym święcie plonów wzięła udział silna reprezentacja Bartodziej. Przygotowaliśmy wieniec dożynkowy, częstowaliśmy domowymi smakołykami, a nasz zespół taneczny zawładnął dożynkową sceną. Więcej >>>      Galeria>>>
.
Wojciech Ćwierz


Media o nas (dod. 14.09.2012)
.
Tygodnik Radomski nr 19 - 09.09.2012 r. >>>
 


Relacja z XVIII Sesji Rady Gminy w Jastrzębi (dod. 09.09.2012)
.
Sesja Rady Gminy w Jastrzębi, która odbyła się w dniu 3 września zdominowana została dyskusją o budowie drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje. Inne tematy poruszone na posiedzeniu to m. in. nowy powakacyjny rozkład linii L i przygotowania do gminnych dożynek. Więcej >>>
 


Rozpoczęli nowy rok szkolny (dod. 07.09.2012)
.
Uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Bartodziejach zainaugurowali nowy rok szkolny 2012/2013. Uroczystość poprowadziła pani dyrektor Dorota August, która powitała wszystkich wychowanków, życząc im sukcesów w nauce, poszerzania wiedzy oraz rozwoju własnych zainteresowań i talentów.

Warto dodać, że szkoła w Bartodziejach jest najmniejszą placówką na terenie gminy Jastrzębia, a mimo to jej wychowankowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Budynek szkoły od wielu lat jest systematycznie remontowany i obecnie spełnia wszystkie wymogi placówek oświatowych.
.


 



.


Ralacja z wycieczki do magicznej krainy Roztocza (dod. 06.09.2012)
.
W dniach 30 sierpnia – 1 września grupa mieszkańców Bartodziej i Jedlanki wzięła udział w wycieczce po najpiękniejszych zakątkach Roztocza, zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje we współpracy z Urzędem Gminy w Jastrzębi. W programie wyjazdu znalazły się m.in. takie miejsca jak Zamość, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec i Chełm. Galeria >>>


.






Znajdź kolegów...
Znajdź kolegów i koleżanki ze szkolnej ławy. Odwiedź szkołę w Bartodziejach
w portalu NASZA KLASA:


Wrzesień 2008 (nr 1) pdf
Listopad 2008 (nr 2) pdf
Styczeń 2009 (nr 3) pdf
Marzec 2009 (nr 4) pdf
Lipiec 2009 (nr 5) pdf
Wrzesień/październik (nr 6) pdf


Jesteś naszym 1439220 gościem.