Program Leader

Gmina Jastrzębia jest członkiem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dziedzictwo i Rozwój”, które ma siedzibę w Zwoleniu. Celem stowarzyszenia jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach programu Leader poprzez wykorzystanie środków unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki te mogą być przeznaczane m.in. na inwestycje gminne np. budowę świetlic wiejskich w działaniu „Odnowa Wsi” oraz organizację imprez plenerowych, turniejów, szkoleń, wydawanie publikacji książkowych, itp. w działaniu „Małe Projekty”..

Odnowa Wsi

W dniu 19 września 2012 r. Rada Stowarzyszenia dokonała wyboru projektów, złożonych przez gminy z terenu LGD, w ramach działania „Odnowa wsi”. Na 9 wniosków, które znalazły się na liście rankingowej 2 wpłynęły z gminy Jastrzębia i zostaną objęte dofinansowaniem:

1.       - Budowa placów zabaw w 5 miejscowościach gminy Jastrzębia (kwota dotacji 230 315 zł.)

2.       - Zagospodarowanie placu w centrum Jastrzębi (kwota dotacji 293 040 zł.)

Prawdopodobnie ww. zadania będą wykonane w 2013 roku.


Małe projekty

Podczas posiedzenia Rady LGD w dniu 14 listopada 2012 r. zatwierdzona została wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla działania „Małe projekty”, na której znalazł się jeden projekt przewidziany do realizacji na terenie naszej gminy. Kwotą 12 tys. zł. wsparte będzie wydanie książki „Jastrzębia i okolice”, która ukaże się w przyszłym roku.

Więcej na stronie stowarzyszenia: www.dir.zwolen.com


Wojciech ĆwierzZnajdź kolegów...
Znajdź kolegów i koleżanki ze szkolnej ławy. Odwiedź szkołę w Bartodziejach
w portalu NASZA KLASA:


Wrzesień 2008 (nr 1) pdf
Listopad 2008 (nr 2) pdf
Styczeń 2009 (nr 3) pdf
Marzec 2009 (nr 4) pdf
Lipiec 2009 (nr 5) pdf
Wrzesień/październik (nr 6) pdf


Jesteś naszym 1644473 gościem.