Archiwum

Spotkanie z okazji Dnia Matki w szkole w Bartodziejach - galeria >>>

dodano 20.06.2008

Radomka - rzeka przyjazna dla kajaków
.

W księgarniach pojawiła się kajakowa mapa Radomki - od mostu w Brzózie do ujścia do Wisły w Kłodzie. Przygotował ją Punkt Informacji Turystycznej w Kozienicach, a wydało kozienickie wydawnictwo DTPsystem.
.
Kontakt z wydawcą:
dtpkozienice@wp.pl lub it-kozienice@wp.pl
.
Czytaj więcej na temat mapy >>>

 ..

Obecnie trwają prace nad wydaniem mapy obejmującej Radomkę od Brzózy do Jedlińska. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje zostało zaproszone do współpracy przy redakcji mapy, a nasz serwis do jej medialnej promocji. Liczymy również na Państwa udział w realizacji tego pomysłu. Czekamy na maile, zwłaszcza od miłośników kajaków, którzy być może próbowali już swych sił w naszych okolicach.

dodano 19.06.2008

------------------------------------------------------------------------------------

Lisów - Nowy most na Młynówce
.

4 czerwca br. w Lisowie został oddany do użytku most na rzece Młynówce.
.
.

zobacz więcej >>>

dodano 06.06.2008

------------------------------------------------------------------------------------

Zdjęcia z archiwum rodziny Janowskich
.

Zapraszamy do obejrzenia kolejnych zdjęć dworu i parku. Tym razem są to fotografie z archiwum rodziny państwa Janowskich, do których bartodziejski dwór należał do 1988 roku. Zdjęcia autorstwa Tadeusza Janowskiego pochodzą z początku lat osiemdziesiątych.
.
zobacz więcej zdjęć >>>

dodano 03.06.2008

------------------------------------------------------------------------------------

"Apetyt na Gombrowicza"
.

W dniach 13-15 czerwca 2008 r. na rynku w Jedlińsku odbędzie się cykl imprez plenerowych nawiązujących do twórczości Witolda Gombrowicza. Organizatorem imprezy jest fundacja „Wsola Pomost” przy udziale powstającego Muzeum Gombrowicza we Wsoli.

Inf. "Echo Dnia" >>>
.........
Inf. Urząd Gminy w Jedlińsku >>>

 dodano 27.05.2008

------------------------------------------------------------------------------------

Finał II Edycji Konkursu „Bartodzieje na starej fotografii”
.

W dniu 21 maja 2008 r. w Szkole Podstawowej w Bartodziejach odbyło się uroczyste rozdanie nagród w II Edycji Konkursu „Bartodzieje na starej fotografii”. Do konkursu zgłoszone zostało kilkadziesiąt zdjęć, z których część można już zobaczyć w naszej galerii.
.
Relacja z wręczenia nagród >>>
.
zobacz więcej zdjęć >>>

dodano 22.05.2008  

------------------------------------------------------------------------------------

Galeria z cyklu "rolnik zawód ginący" - Belowanie trawy '08  zobacz>>>

dodano 16.05.2008

------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie integracyjne w szkole w Bartodziejach
.

W dniu 7 maja 2008 roku szkołę w Bartodziejach odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 z Radomia.
 .
Zobacz więcej >>>

(relacja przygotowana przez PSP w Bartodziejach)

dodano 16.05.2008

------------------------------------------------------------------------------------

Bartodzieje i Lisów we "Wsi Radomskiej"
.

Muzeum Wsi Radomskiej wydało kolejny tom z serii „Wieś Radomska”. Książka zawiera kilkanaście artykułów dotyczących historii i tradycji regionu radomskiego. W tomie znalazły się dwa teksty poświęcone naszym okolicom. Pierwszy jest opracowaniem części inwentarza majątku Bartodzieje z 1842 roku, natomiast drugi to Kronika Wsi Lisów autorstwa Stanisława Barana.

                                      zobacz artykuł 1     zobacz artykuł 2

 

dodano 26.04.2008

-------------------------------------------------------------------------------------

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

Gmina Jastrzębia uczestniczy w Poakcesyjnym Programie Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW). Program polega na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz mobilizacji kapitału społecznego. PPWOW wesprze kilkadziesiąt gmin województwa mazowieckiego w prowadzeniu polityki społecznej.

..
zobacz więcej na stronie:  www.jastrzebia.pl >>>

dodano 10.04.2008

-------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Kształcenia na Odległość

Od 1 marca 2008 roku w budynku Ośrodka Zdrowia w Jastrzębi na I piętrze obok gabinetu kosmetycznego rozpoczęło swoją działalność Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi.

zobacz więcej na stronie:  www.jastrzebia.pl >>>

dodano 10.04.2008

-------------------------------------------------------------------------------------

Biogramy - Bolesław Machnio

       Był mieszkańcem sąsiedniej wsi Jastrzębia, gdzie prowadził gospodarstwo rolne. Jako poseł w latach 1993-1997 niestrudzenie zabiegał o rozwój naszego regionu. W Bartodziejach miał grono przyjaciół i współpracowników.

..
zobacz więcej >>>

dodano 04.04.2008

-------------------------------------------------------------------------------------

Bartodzieje lirycznie - Wiersz Pawła Orkisza.
zobacz więcej >>>

dodano 20.03.2008

--------------------------------------------------------------------------------------

Aneksy przeszłości - Opisy majątku Bartodzieje (XIX w.)
zobacz więcej >>>

dodano 15.03.2008

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾-¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Plan Odnowy Miejscowości Bartodzieje

 zobacz więcej >>>

dodano 13.03.2008

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾-¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Inwestycje drogowe

 
       W związku z licznymi pytaniami w sprawie budowy drogi na Koloniach wsi Bartodzieje informujemy, że projekt tej inwestycji zostanie w najbliższym czasie złożony w Urzędzie Gminy w Jastrzębi. Ze względu na wysoki koszt inwestycji (ponad 2 mln zł) władze gminy będą się ubiegać o uzyskanie dotacji na jej realizację ze środków unijnych.
       Termin  rozpoczęcia budowy uzależniony jest zatem od uruchomienia przez władze województwa mazowieckiego naboru wniosków w ramach programów finansujących gminne inwestycje drogowe. Z nieoficjalnych informacji wynika, że nabór wniosków od gmin rozpocznie się w połowie 2008 r. Należy się spodziewać, że rozpatrzenie wniosku potrwa kilka miesięcy, a więc budowa drogi będzie się mogła rozpocząć najwcześniej wiosną przyszłego roku.

dodano 12.03.2008

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾-¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Relacja z zebrania wiejskiego
..

W dniu 9 marca 2008 r. w szkole w Bartodziejach odbyło się zebranie wiejskie, które zostało zwołane z inicjatywy pani sołtys Barbary Bartnik. Główny temat zebrania dotyczył obowiązku zawierania umów przez mieszkańców wsi z odbiorcami odpadów komunalnych. Obecni na zebraniu otrzymali druki umów z rekomendowanym odbiorcą – firmą „EKO-JAS” należącą do Krzysztofa Janasa. Stawki za odbiór odpadów zaproponowane przez tego przedsiębiorcę to 5 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego do 2 osób, oraz 7 złotych od 2 osób i więcej.

       Podczas zebrania podjęta została uchwała o przyjęciu Planu Odnowy Miejscowości Bartodzieje. Jest to dokument określający najważniejsze zadania w zakresie budowy i modernizacji miejscowej infrastruktury technicznej oraz rozwoju sfery społecznej. Przyjęty plan jest niezbędnym załącznikiem do projektów zgłaszanych przez gminę w celu uzyskania pomocy finansowej w ramach krajowych i unijnych programów pomocowych.

       Kolejna sprawa, którą omówiono na zebraniu, dotyczyła możliwości uzyskania przez sołectwo Bartodzieje wsparcia finansowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Z wstępnych informacji wynika, że w najbliższym czasie Urząd Gminy w Jastrzębi ogłosi nabór wniosków, a pomoc będzie przyznawana w trybie konkursowym.
       Po zakończeniu zebrania przeprowadzone zostało szkolenie dotyczące wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych na 2008 rok.

dodano 11.03.2008

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾-¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

  Biogramy

       Rozpoczynamy publikację życiorysów osób związanych z naszą miejscowością. Będą to biogramy  ludzi, którzy urodzili się w Bartodziejach oraz tych, którzy przybyli do nich i na trwale zapisali się w tutejszych dziejach. W „Biogramach” prezentowane będą także współczesne postacie – autorzy „codziennej historii” naszej wsi.
..
zobacz więcej >>>

dodano 27.01.2008

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾-¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Dwór w Bartodziejach znowu bez zabezpieczenia

       Przed kilkoma dniami doszło do kradzieży części prowizorycznego ogrodzenia ruin dworu. Złodzieje zdjęli ponad 20 metrów blachy z płotu ogradzającego zabytek od strony stawu. Budynek jest w coraz gorszym stanie technicznym i w każdej chwili może dojść do wypadku. Brak ogrodzenia pozwala na swobodny dostęp do posesji, a budynek miejscowej szkoły jest odległy zaledwie o kilkadziesiąt metrów.

Przypomnijmy, że obecne ogrodzenie zostało ustawione jesienią 2006 r. po kilkuletnich zmaganiach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu z właścicielką dworu. Płot, który wówczas zbito z cienkiej blachy, już podczas ubiegłorocznych wiosennych wichur przewrócił się, odsłaniając ruiny dworu. Po tym zdarzeniu ogrodzenie zostało na całej długości podparte drewnianymi kołkami. Zrujnowany i niezabezpieczony zabytek znów grozi katastrofą budowlaną, a jego właścicielka prawdopodobnie przebywa poza granicami Polski.

 

Echo Dnia 18.01.2008 r. >>>
Echo Dnia 23.01.2008 r.>>>
 
zobacz więcej zdjęć >>>

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾-¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

...

Relacja z zebrania wiejskiego

        W dniu 11 stycznia 2008 r. w szkole w Bartodziejach odbyło się zebranie mieszkańców naszego sołectwa. Spotkanie prowadziła pani sołtys Barbara Bartnik. Udział wzięli również inni członkowie rady sołeckiej oraz pan Marek Grabowski – radny gminny.
 
Program zebrania obejmował m.in.:
-  
Wybór przedstawicieli wsi na gminne zebranie spółki wodnej.
-  Omówienie nowych zasad odbioru odpadów komunalnych.
(Zgodnie z nowymi zasadami od 2008 r. na terenie gminy Jastrzębia odbiór odpadów będzie odpłatny. Według wstępnych zapowiedzi władz gminy miesięczny koszt liczony na jedno gospodarstwo domowe będzie wynosić ok. 12 zł)
-  
Rozliczenie z dobrowolnych składek mieszkańców zbieranych w 2007 r. (Uczestnicy zebrania zostali poinformowani m.in. o ilości pieniędzy zebranych przez Komitet Budowy Drogi. Na ten cel udało się zebrać 18 tys. zł. Kwota ta w całości została przeznaczona na dokumentację projektową).

.

dodano 16.01.2008

 

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Znajdź kolegów...
Znajdź kolegów i koleżanki ze szkolnej ławy. Odwiedź szkołę w Bartodziejach
w portalu NASZA KLASA:


Wrzesień 2008 (nr 1) pdf
Listopad 2008 (nr 2) pdf
Styczeń 2009 (nr 3) pdf
Marzec 2009 (nr 4) pdf
Lipiec 2009 (nr 5) pdf
Wrzesień/październik (nr 6) pdf


Jesteś naszym 1439211 gościem.