Park

       Park w Bartodziejach jest wyjątkowym tej klasy drzewostanem w skali całego regionu. Mimo dewastacji, do jakiej doszło z winy ostatnich właścicieli jest nadal skupiskiem kilkunastu unikalnych gatunków drzew i krzewów, w tym kilku dębów - pomników przyrody. Pozostawienie parku przez właściciela bez jakiegokolwiek zabezpieczenia oraz brak niezbędnej ochrony ze strony konserwatora powoduje, że w ostatnich latach niszczenie drzewostanu znacznie się nasiliło.

      Chcąc przybliżyć wygląd parku z okresu jego świetności prezentujemy fragmenty pracy Izabelli Mosańskiej pt. "Dokumentacja Ewidencyjna Parku Zabytkowego w Bartodziejach" z roku 1982. Obecny stan parku a zwłaszcza budynków opisywanych przez autorkę uległ poważnym zmianom, w niektórych przypadkach jest to nieodwracalne zniszczenie.

więcej zdjęć parku w galerii....>>>

.Charakterystyka stanu istniejącego (1982 r.) 

       Przez środek parku krajobrazowego założonego na stoku skarpy biegnie oś symetrii. Park odgrodzony jest od drogi Jedlińsk - Wola Goryńska siatką, w której znajduje się ozdobna brama. Od bramy prowadzi droga wokół klombu pod dwór, usytuowany prawie w centralnej części parku.

       Po wschodniej i zachodniej stronie klombu wybudowane są dwie oficyny, tzw. „kawalerskie”. Pochodzą one z przełomu XIX i XX wieku. Są murowane, parterowe, założone na planie prostokątów. Mają dachy pulpitowe, zasłonięte z trzech stron attyką rozczłonkowaną lizenami. Wschodnia oficyna służy jako mieszkanie letnie, w zachodniej jest stajnia obora i garaż. Układ parku nie uległ dużym zmianom. Część wschodnia (warzywnik) przekształcono w inspekty; duży obszar zajęły szklarnie, pomieszczenia gospodarcze i kotłownia.

       Pozostały teren parku ulegał tylko naturalnemu procesowi starzenia się drzew i zacieraniu wyraźnego zarysu alejek parkowych. W części zachodniej nie ma już altanki (został po niej duży kamień), nie widać już także schodów prowadzących do stawu.


 

Skrócona inwentaryzacja roślin (1982 r.)

       Drzewostan parku składa się przeważnie z drzew wieku około stu lat. Dużo jest okazów ponad stuletnich, w tym dęby i modrzewie ponad dwustuletnie. Część z nich (7 dębów i 2 modrzewie) zostały uznane przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody za pomniki przyrody.

WYKAZ DRZEW UZNANYCH ZA POMNIKI PRZYRODY:

gatunek

przybliżony wiek

obwód na wysokości

pierścienica

w cm

wys.

w m.

30 cm

130 cm

Dąb bezszypułkowy (dwójka)

500

820

760

242

24

Dąb bezszypułkowy

300

480

420

134

21

Dąb bezszypułkowy

500

750

640

205

21

Dąb bezszypułkowy

200

530

430

137

21

Dąb bezszypułkowy (dwójka)

200

540

470

150

23

Dąb bezszypułkowy (dwójka)

200

580

460

147

23

Dąb bezszypułkowy

200

390

310

99

21

Modrzew europejski

200

290

265

84

22

Modrzew europejski

200

390

310

99

17

      Wiek drzew młodszych waha się od kilku do około 50 lat. Są to samosiewy wyrosłe przeważnie pod okapem drzewostanu macierzystego lub w najbliższym jego sąsiedztwie. Z rzadszych i ciekawszych gatunków drzew pochodzenia obcego należy wymienić: 

1. Miłorząb dwuklapowy (Gingko biloba) – jedno drzewo
2.
Tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipiera) – drzewo o 5 pniach
3. Iglicznię trójcierniową (Gleditsia triacanthos) – jedno drzewo

      Zdrowotność drzewostanu jest dość dobra, zaledwie przy kilku starych dębach należy przeprowadzić niezbędne prace zabezpieczające. Skład gatunkowy krzewów w parku jest ubogi. Krzewy te rosną na granicach parku, jednak ich ilość i powierzchnia przez nie zajmowana jest niewielka.


Stopień zachowania układu zabytkowego (1982 r.)

       Park w Bartodziejach, pozostając od dłuższego czasu w rękach jednej rodziny, ocalał od nieprzemyślanych wyrębów i nasadzeń. Zachował swą szatę roślinną i pierwotnie nadany mu charakter parku krajobrazowego. Po odkupieniu części terenów wokół parku nowi właściciele dokonali nasadzeń rzędowych wierzb na granicy stawu, przesłaniając widok na okolice rzeki Radomki i zanieczyszczając staw. Wokół domu, na klombach i przy tarasie posadzono róże, powojniki pnące (Clematis vitalba), winorośl (Vitis riparia), winobluszcz (Parthenocissus quinquefolia) oraz byliny i rośliny sezonowe. Zbyt duża ilość nalotu i podszytu zmniejszyła przejrzystość układu kompozycyjnego, stwarzając wrażenie mniejszej przejrzystości i dzikości.

  Wykaz drzew i krzewów

 

nazwa polska

nazwa łacińska

ilość

Dąb bezszypułkowy

Quercus petrarea

32

Brzoza gruczołkowata

Betula verrucosa

20

Klon pospolity

Acer platanoides

96

Klon jawor

Acer pseudopaltanus

3

Klon jesionolistny

Acer negundo

1

Wiąz górski

Ulumus glabra

11

Olsza czarna

Alnus glutinosa

3

Modrzew europejski

Larix decidua

2

Świerk pospolity

Picea abies

2

Świerk srebrzysty (kłujący)

Picea pungnens

2

Miłorząb dwuklapowy

Gingko biloba

1

Kasztanowiec biały

Aesculus hippocastanum

9

Topola biała

Populus alba

1

Robinia akacjowa

Robinia pseudoacacia

41

Lipa drobnolistna

Tilia cordata

64

Grab pospolity

Carpinus betulus

33

Tulipanowiec amerykański

Liriodendron tulipifera

1

Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior

15

Wierzba biała

Salix alba

2

Iglicznia trójcierniowa

Gleditsia triacanthos

1

Lipa szerokolistna

tilia plathyphyllos

4

Lipa paprotna

Tilia

2

Złotokap pospolity

Laburnum anagryroides

1

Choina kanadyjska

Tsuga canadensis

1

Głóg jednoszyjkowy

Crategus monogyna

15

Trzmielina pospolita

Euonymus europea

1

Lilak pospolity

Syringa vulgaris

4

Leszczyna pospolita

corylus avellana

1

Jaśminowiec wonny

Philadelphus coronarius

2

Śnieguliczka biała

Symphoricarpos albus (skupina)

1

 


Znajdź kolegów...
Znajdź kolegów i koleżanki ze szkolnej ławy. Odwiedź szkołę w Bartodziejach
w portalu NASZA KLASA:


Wrzesień 2008 (nr 1) pdf
Listopad 2008 (nr 2) pdf
Styczeń 2009 (nr 3) pdf
Marzec 2009 (nr 4) pdf
Lipiec 2009 (nr 5) pdf
Wrzesień/październik (nr 6) pdf


Jesteś naszym 1734078 gościem.