wspólnota gruntowa

Historia wspólnoty gruntowej wsi Bartodzieje
 

Od okresu przedwojennego wspólnota miała charakter nieuregulowany. Istniała na podstawie dokumentów scaleniowych z 1934 r, które wskazywały jako grunty użyteczności publicznej działki nr 35 „Glina” i nr 53 „Ług”. Wspólnota przez dziesięciolecia służyła mieszkańcom wsi. Znajdujący się na niej staw wykorzystywany był jako wodopój dla bydła, a pozostała część jako wiejskie boisko. Od kilku lat jest na niej pętla autobusu linii „L”. W 2004 r. starosta radomski na wniosek mieszkańców Bartodziej wydał decyzję formalnie ustanawiającą wspólnotę. Podstawą jej wydania był przedwojenny rejestr pomiarowy oraz postępowanie, które wykazało, że nieruchomości zachowały swój charakter służąc mieszkańcom wsi. Obszar wspólnoty obejmuje powierzchnię 1.65 ha, a składa się na nią dwie działki nr 723 i 857, tzw. „ług” oraz „szkolny las”.

 


Znajdź kolegów...
Znajdź kolegów i koleżanki ze szkolnej ławy. Odwiedź szkołę w Bartodziejach
w portalu NASZA KLASA:


Wrzesień 2008 (nr 1) pdf
Listopad 2008 (nr 2) pdf
Styczeń 2009 (nr 3) pdf
Marzec 2009 (nr 4) pdf
Lipiec 2009 (nr 5) pdf
Wrzesień/październik (nr 6) pdf


Jesteś naszym 1750640 gościem.