Helena Popis

Helena Popis
.
z d. Lipińska (1925 – 1985), nauczycielka

Urodziła się w 22 grudnia 1925 roku w miejscowości Chomentów – Puszcz. Była córką Władysława i Janiny (z d. Rosińska). Miała dwoje rodzeństwa: brata Władysława (1921 – 1985) i siostrę Michalinę (1922 – 1975) Ojciec Władysław Lipiński był mistrzem młynarskim, właścicielem młyna wiatrowego we wsi Józefów, gm. Gębarzów. Matka zajmowała się gospodarstwem domowym.

W okresie przedwojennym ukończyła szkołę powszechną w Gębarzowie. Podczas okupacji pracowała w sklepie w Bardzicach. 15 sierpnia 1948 roku zawarła związek małżeński z Władysławem Popisem. Od września 1948 oboje zostali skierowani do pracy w szkole w Mniszku, gm. Wolanów. Już po roku zostali przeniesieni do szkoły w Bartodziejach, gdzie Władysław Popis objął stanowisko kierownika.

Helena Popis wspólnie z mężem przez ponad 30 lat pracowała w szkole w Bartodziejach prowadząc zajęcia języka polskiego, nauczania początkowego i innych przedmiotów. W latach 60. uzupełniła wykształcenie w Studium Nauczycielskim w Radomiu, na kierunku język polski. Przez wiele lat prowadziła szkolną bibliotekę oraz koło recytatorskie i teatralne. Była opiekunką wielu organizacji uczniowskich, m.in. Szkolnej Kasy Oszczędności, koła ZHP i PCK. Przez kilkanaście lat zajmowała się prowadzeniem świetlicy wiejskiej, która funkcjonowała w szkole w Bartodziejach.

Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.

Helena i Władysław Popisowie mieli trzech synów: Janusza (1950 – 1970)  Mariana (ur. 1953) i Stanisława (ur. 1955). Wszyscy wzorem rodziców wybrali zawód nauczyciela.

Zmarła 14 kwietnia 1985 r. po kilkuletniej, ciężkiej chorobie.
 

Znajdź kolegów...
Znajdź kolegów i koleżanki ze szkolnej ławy. Odwiedź szkołę w Bartodziejach
w portalu NASZA KLASA:


Wrzesień 2008 (nr 1) pdf
Listopad 2008 (nr 2) pdf
Styczeń 2009 (nr 3) pdf
Marzec 2009 (nr 4) pdf
Lipiec 2009 (nr 5) pdf
Wrzesień/październik (nr 6) pdf


Jesteś naszym 1750551 gościem.