Konsultacje Programu Współpracy na 2013 rok

W dniu 30 października 2012 roku w Urzędzie Gminy w Jastrzębi odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń z panią Renatą Leśniewską - Sekretarz Gminy Jastrzębia. Tematem spotkania było omówienie założeń planu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 8 organizacji: Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gminy Jastrzębia „Gościniec”, Stowarzyszenia „Zacisze Goryń”, Stowarzyszenia „Mieszkańcy Doliny Radomki” z Woli Goryńskiej, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje, Towarzystwa Społeczno-Kulturalne im. Profesora Leopolda Gębki z Woli Owadowskiej, Stowarzyszenia „Szansa” z Jastrzębi, Stowarzyszenia „Owadów - Wieś z Przyszłością” oraz Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Inspiracja” z Jastrzębi.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani przez p. sekretarz o założeniach planu współpracy gminy Jastrzębia z organizacjami pozarządowymi na rok 2013. Program współpracy to podstawowy dokument, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi. Uchwalenie rocznego programu współpracy jest obowiązkiem samorządu. Mówi o tym art. 5 a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przepisy ustawy określają że roczny program współpracy musi być uchwalony do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Program powinien stanowić wytyczną przy opracowywaniu budżetu, a nawet zawierać konkretne kwoty, które dany samorząd chce w następnym roku przeznaczyć na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Jak wynika z informacji przedstawionych przez p. sekretarz w przyszłym roku gmina przeznaczy na ten cel 30 tys. zł. (poza środkami przeznaczonymi na dotacje dla klubów sportowych).

Celem spotkania było wspólne wypracowanie obszarów działalności stowarzyszeń, które zostaną wskazane w programie jako priorytetowe. Zdaniem uczestników zebrania takimi dziedzinami powinny być w roku 2013 szeroko rozumiane: turystyka, kultura i edukacja. Zabierając głos w dyskusji stwierdziłem, że to dobre propozycje, gdyż każde ze stowarzyszeń mimo własnej specyfiki realizuje lub ma w planach wykonywanie zadań mieszących się w tych trzech sferach.

Jak zapewniła p. sekretarz program współpracy będzie podlegać dalszym konsultacjom i każdy uprawniony podmiot będzie mógł zgłaszać do niego ewentualne uwagi i wnioski.

Wojciech Ćwierz


Znajdź kolegów...
Znajdź kolegów i koleżanki ze szkolnej ławy. Odwiedź szkołę w Bartodziejach
w portalu NASZA KLASA:


Wrzesień 2008 (nr 1) pdf
Listopad 2008 (nr 2) pdf
Styczeń 2009 (nr 3) pdf
Marzec 2009 (nr 4) pdf
Lipiec 2009 (nr 5) pdf
Wrzesień/październik (nr 6) pdf


Jesteś naszym 1750546 gościem.