o nas...

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje powstało we wrześniu 2006 r. Założycielami byli mieszkańcy, którzy od wielu lat angażowali się w lokalne życie społeczne. Wśród członków są także osoby z zewnątrz, dawni mieszkańcy i sympatycy wsi Bartodzieje. Działalność stowarzyszenia polega na organizacji i wspieraniu wszelkich przedsięwzięć mających na celu rozwój miejscowej społeczności i jej integrację. Zadanie te są realizowane m.in. poprzez organizację spotkań wiejskich, szkoleń, imprez o charterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym.

W latach 2008 – 2010 stowarzyszenie zrealizowało kilka projektów z dofinansowaniem samorządu gminy i województwa, a także ze środków fundacji wspierających organizacje pozarządowe oraz dotacji Unii Europejskiej.

 

Spotkanie członków Stowarzyszenia z panem Zdzisławen Karasiem - Wójtem Gminy Jastrzebia i panem Cezarym Pietruszewskim - Przewodniczacym Rady Gminy w Jastrzębi

W 2008 r. był to projekt pn.: „Koalicja Pokoleń na Rzecz Promocji Sołectwa” sfinansowany przez Urząd Gminy w Jastrzębi ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, celem projektu była integracja mieszkańców wsi Bartodzieje i Olszowa. W 2009 r. z tego samego źródła sfinansowany został projekt pn.: „Klub Seniora jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego”, którego adresatami byli seniorzy z obydwu miejscowości. Kolejny projekt zrealizowany został dzięki dotacji Marszałka Mazowsza, a polegał na oznakowaniu atrakcji turystycznych gminy Jastrzębia. W roku 2010 w Bartodziejach odbyły się warsztaty kulinarne w ramach programu „Działaj Lokalnie”, sfinansowane za pośrednictwem radomskiej fundacji „Arka”, ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. W tym samym roku stowarzyszenie uzyskało dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na organizację świetlicy internetowej przy szkole w Bartodziejach. W 2011 roku stowarzyszenie realizować będzie dwa projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Pierwszy projekt, który rozpoczął się w marcu, polega na organizacji zajęć tanecznych dla dzieci i osób dorosłych. W drugim projekcie planowane są zajęcia szkoleniowe dla osób zainteresowanych działalnością agroturystyczną.

 

Jubileuszowe spotkanie Klubu Seniora (marzec 2011)

Chlubą stowarzyszenia jest Klub Seniora, istniejący od 2009 roku, przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bartodziejach. Działalność klubu jest przykładem bardzo udanej współpracy i integracji mieszkańców.


Znajdź kolegów...
Znajdź kolegów i koleżanki ze szkolnej ławy. Odwiedź szkołę w Bartodziejach
w portalu NASZA KLASA:


Wrzesień 2008 (nr 1) pdf
Listopad 2008 (nr 2) pdf
Styczeń 2009 (nr 3) pdf
Marzec 2009 (nr 4) pdf
Lipiec 2009 (nr 5) pdf
Wrzesień/październik (nr 6) pdf


Jesteś naszym 1750562 gościem.